سامانه مدیریت حمل و نقل شهری :

سازگار با تلفن همراه

تهیه انواع گزارشات مناسب برای سیستم های MIS

تهیه برنامه حرکت وسایل نقلیه

ارائه مغایرت های موجود بین اطلاعات سیستم

طراحی این سایت به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم دیجیتالی برادران محیط صورت گرفته است.

پست های مرتبط
سایت مسکن