سایت آبیدیک طراحی این سایت به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم دیجیتالی برادران محیط صورت گرفته است. 

اپلیکیش آبیدیک که یک دیکشنری می باشد پس از اجرای پروژه موفق سایت این شرکت به تیم دیجیتالی برادران محیط سفارش داده شد. در قسمت زیر تصاویر مختلف این اپلیکیشن را مشاهده می کنید.

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

اپلیکیشن آبیدیک

 

 

اپلیکیشن آبیدیک

پروژه های اخیر
kandovanpars